QLUK 422 Transmisyon

Sanayi > Qluk 422 Transmisyon

ÜRÜN TANIMI
İyi rafine edilmiş parafinik baz yağlara pas ve korozyon önleyici katıklar eklenerek üretilmiş güç iletim yağıdır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
Genel olarak otomatik transmisyonlarda kullanılması önerilmektedir.

ÇEVRE ve SAĞLIK UYARILARI
Ciltle ve gözle temas ettirilmemeli. yutulmamalı veya buhan solunmamalıdır. Ciltle veya gözle temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı, gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusulmalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharı solunduğunda. bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış motor yağlan, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı.mevzuata uygun atık yağ toplama kaplama toplanmalı ve imalatpsı veya lisanslı atık yağ toplayıcılarına teslim edilmelidir. Dökülmesi halinde. deterjanlı bol su ile yıkanmalı, atıklar mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamak veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir.