ÜRÜN TANIMI
Parafinik esaslı baz yağlara özel paket katık eklenerek üretilen, yüksek vizkozite indeksli. tek dereceli motor yağıdır.

KULLANIM ÖZELLIKLERI VE FAYDALARI
Hafif ve orta şartlarda çalışan dizel motorların karterlerinde kullanılır.

CEVRE ve SAĞLIK UYARILARI
Ciltle ve gözle temas ettirilmemeli, yutulmamalı veya buharı solunmamalıdır. Ciltle veya gözle temas ettiğinde. sabunlu bol su ile yıkanmah. gerektiğinde tıbbi yardım ahnmalıchri Yutulduğunda kusulmalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharı solunduğunda. bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltilmamallı mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarına toplanmalı ve imalatçısı veya lisanslı atık yağ toplayıcılarına teslim edilmelidir. Dökülmesi halinde, deterjanlı bol su ile yıkanmalı, atıklar mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakilmamall, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlanna teslim edilmelidir.