ÜRÜN TANIMI
Kaliteli baz yağlarla üretilen, yüksek stabiliteye sahip, aşınma, oksidasyon ve pas önleyici katıklar içeren yağdır. Tüm endüstriyel ve hareketli hidrolik sistemler için tavsiye edilir. Özel endüstriyel uygulamaları içinde iş makinalan, presler, hareketli yapı ekipmanları. plastik enjeksiyon ve çekme makinalan. hava kompresörleri yer alır. Tüm endüstriyel ve hareketli hidrolik sistemler için tavsiye edilir. özel endüstriyel uygulamaları içinde iş makineleri, presler, hareketli yapı ekipmanları. plastik enjeksiyon, çekme makineleri ve hava kompresörleri yer alır.

KULLANIM ÖZELLIKLERI VE FAYDALARI
Yüksek dispersan özelliğe sahip olması nedeniyle sistemin temiz kalmasını sağlarlar. Aşınma, paslanma ve korozyonu önlerler. Oksidasyon mukavemeti yüksektir ve sudan ayrılma özelliği mükemmeldir. Köpük önleyici katkı maddesi içermesi nedeniyle köpürmez ve kavitasyonu önlerler. Kullanılan özel fıltrasyon sistemleri sayesinde kirlilik seviyesi NAS 1638'e göre NAS 7-8 olarak üretilmektedir.

ÇEVRE ve SAĞLIK UYARILARI
Ciltte ve gözle temas ettirilmemeli, yututmamalı veya buhan solunmamalıdır. Ciltte veya gözle temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı, gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusulmalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır/ Buharı solunduğunda. bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır./ Kullanılmış motor yağlan. çöpe. kanalizasyon veya alıcı ortama boşaltılmamalı,mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarına toplanmalı ve imalatçısı veya lisanslı atık yağ toplaywılarına teslim edilmelidir. Dökülmesi halinde. deterjanlı bol su ile yıkanmalı, atıklar mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir./ Boşalan kaplar çöpe atılmamak veya alıcı ortama bıralulmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir.